ბათუმის ახალი სტადიონის ელექტროენერგიით მომარაგება ელვარეს კაბელით განხორციელდება

ბათუმის ახალი სტადიონის ელექტროენერგიით მომარაგება ელვარეს კაბელით განხორციელდება
სტადიონის ინფრასტრუქტურა UEFA-ს მე-4 კატეგორიის მოთხოვნების შესაბამისად დაპროექტდა და მშენებლობის ყველა კომპონენტი ხარისხის მკაცრი კრიტერიუმების მიხედვით შეფასდა.
ჩვენმა კაბელმა სრულად დააყმაყოფილა ყველა წაყენებული მოთხოვნა და პროქტი საკაბელო პროდუქციით სრულო მომარაგება მოახდინა.
ბათუმის სტადიონის მშენებლობა 2017 წლის დეკემბერში დაიწყო და 2020 წელს დასრულდება. არენა გათვლილია 20 000 მაყურებელზე და მნიშნელოვანი აქტივია ქართული ფეხბურთისა და სპორტისთვის.